top of page

Vladimír Chmelo

pěvecký pedagog

Dovolte mi, abych Vás seznámil s mou vizí umělecké platformy, která by si vzala za cíl pomáhat umělcům, snažícím se o dosažení maximálního mistrovství ve svém oboru.

Za dobu svého uměleckého působení jsem prošel vývojem, který mi umožnil poznat mnoho pěveckých škol a stylů, mnohdy hodně odlišných, získat mnoho zkušeností, a to jak v českých divadlech, tak i ve světových operních domech nejvyšší úrovně. Jelikož veškeré mé úsilí směřovalo k vybroušení pěvecké techniky italského “belcanta” - zejména stylu Benjamina Gigliho a dalších meziválečných italských pěvců - zavedly mě mé kroky až k italské pěvkyni a pedagožce jménem Astrea Amaduzzi, jež se odkazem belcanta dlouhodobě zabývá. Tato pěvecká metoda se bohužel i v samoté Itálii vytrácí a v Čechách už téměř úplně zmizela (a to i přesto, že naše nejslavnější pěvkyně Emma

Destinnová je důkazem, že byla v českém teritoriu rožšířena).

Poválečný vývoj nastavil poněkud jiná měřítka vkusu a belcanto bylo zcela vytlačeno ve prospěch takzvané “české školy”. Až po revoluci, a to zejména v souvislosti s příchodem internetu a možnostmi daleko lepšího přístupu k nahrávkám nejrůznějších pěvců a stylů se atmosféra uvolnila, nicméně proces návratu belcanta do Čech je teprve v počátcích a to mě vedlo k vytvoření instituce, která by se k tomuto odkazu hlásila.

Proto bych chtěl tuto tradici pěstovat v úzké spolupráci s již zmiňovanou Astreou Amaduzzi a jejím spolupracovníkem - klavíristou a hudebním vědcem, autorem mnoha knih o italské interpretaci - Mattia Pellim, jejichž prvním projektem budou letní mistrovské kurzy v Českém Krumlově.

Národní divadlo v Praze se zavázalo k podpoře Pražského hudebního institutu poskytnutím prostorů k výuce a pronájmem Stavovského divadla jednou ročně k prezentaci frekventantů, kteří jsou často předními sólisty Národního divadla (P. Berger, I. Jiříková, E. Pavlů, T. Mátlová, A. Kalivodová, E. Gattringerová). Výuka by probíhala formou intenzivního pětidenního studia každý měsíc.

bottom of page